VI KAN LEVERE SUSHI NAKI ETTER AVTALE, MEN MÅ HA LITT KVANTUM FOR Å STARTE PRODUKSJON.

ALt ER RØKT/VARMEBEHANDLET.